درباره شرکت

شرکت فیدار آهن آلات آپادانا به شماره ثبتی 80328  در زمینه خرید و فروش آهن ، میلگرد ، نبشی ، قوطی ، ناودانی و ورق فعالیت داشته که لازم به ذکر است اسم اصلی بنگاه آهن آلات اشرف زاده در مشهد بوده است و از سال 1354 در بازار آهن آلات در زمینه کشش میلگرد فعالیت داشتند.

در حال حاضر آقای مجید اشرف زاده رئــیــس هیئت  مدیره و آقای پرهام اشرف زاده مدیر عامل شرکت می باشند.

 

((هدیه ما به مشتریان محترم ، خریدی با اطمینان خاطر می باشد))