• 38
  • 1401/04/29
  • 239
در حمل و نقل آهن به این نکات توجه کنید.

همه چیز در مورد حمل و نقل

در حمل و نقل آهن به این نکات توجه کنید.

در حمل و نقل آهن به این نکات توجه کنید.

در حمل و نقل آهن به این نکات توجه کنید: 

1 . مسافت بارگیری تا محل تخلیه 

 

قبل از اقدام به بارگیری  محصولات خود را حتما مسافت حدودی را تخمین بزنید ، زیا ماردی مثل باران و وزش باد در نظر بگیرید در مسافت های طولانـــی  تر  نیاز هست که از ماشین های باربری مناسب تر و مقاوم تر استفاده شود 

 

2 . قیمت حمل بار 

 

هزینه و کرایه حمل و نقل آهن بر عهده خریدار می باشد که این مبلغ به همراه مبلغ محصول خریداری شده در فاکتور لحاظ می گردد. مهمترین عامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی ارسال مسافت بارگیری تا تخلیه وزن بار است.

 

3 . نوع وسیله بارگیری 

 

استفاده از وسلیه مناسب جهت حفظ بار و جلوگیری از بروز حطرات احتمالی اهمیت بالای دارد. نوع وسیله باربری با توجه به حجم بار و مسافت آن انتخاب می شود.

  • ظرفیت بار تریلی 22 تن و حداکثر 24 تن ، مناسب حمل مقاطع حداقل با طول 5/12 متر 
  • ظرفیت بار نیسان 2 تن و حداکثر 3 تن ، مناسب حمل مقاطع حداقل طول 5/2 متر
  • ظرفیت بار خاور حدود 4 الی 5 تن ، مناسب حمل مقاطع حداقل با طول 5 متر